Voor reserveringen bel 073 612 50 38

Snooker | Spelregels snooker

Snookertafel

1. Doel van het spel
Snooker wordt gespeelt met 15 rode ballen deze zijn niet genummerd. Rode ballen genoemd. Er liggen nog 6 anders gekleurde ballen, kleur ballen genoemd ook deze zijn niet genummerd. En een cue bal witte bal benoemd.
Het doel is om de ballen te potten volgens de regels van het spel en zo een groter aantal punten te scoren dan je tegenstander.
Punten van de ballen: Rode ballen 1 punt, Gele bal 2 punten, Groene bal 3 punten, Bruine bal 4 punten, Blauwe bal 5 punten, Roze bal 6 punten, Zwarte bal 7 punten.

2. Opening van een Break
- Snooker begint met de witte bal (Cue ball) in hand en in de halve cirkel. Zo kan de startende speler de witte bal verplaatsen maar enkel binnenin deze halve cirkel.
- De regels van het openen van een break zijn hetzelfde als, een speler het recht krijgt om te stoten.

3. Regels van het snookerspel
De speler die aan beurt is moet altijd eerst een rode bal raken.

Elke stoot moet gebeuren binnen 60 seconden, anders wordt er een fout gegeven. De beurt gaat naar de tegenstander en die krijgt 4 punten bij zijn score.

Een stoot – wanneer de volgende een rode bal is – is geldig als:
- De witte (cue) bal niet werd gepot.
- De witte bal eerst een rode heeft geraakt.
- Enkel rode ballen werden gepot.
Anders is die stoot een fout volgens de regels van het snooker.

Wanneer de stoot op een rode bal geldig is:
- Als er geen rode ballen werden gepot gaat de beurt naar je tegenspeler.
- Als een rode bal wordt gepot dan krijgt de speler zoveel punten als er rode zijn gepot. De volgende stoot is dan enkel geldig als je een kleur bal raakt of pot (zie waarde van de gekleurde ballen ).

De stoot als het op een gekleurde bal is, is geldig als:
- De witte bal niet wordt gepot
- Indien er nog rode ballen op de tafel aanwezig zijn, mogen deze rode ballen niet eerst geraakt worden. Anders is het een fout.
- Indien er geen rode ballen meer op tafel liggen en de beurt is aan u, dan is het eerst aan de gekleurde bal die het laagste aan punten heeft ( zie kleur ballen en hun punten).
- Enkel en alleen de gekleurde bal die je het eerst raakt, mag gepot worden.
Anders is er een fout.

Wanneer is de stoot op een gekleurde bal geldig:
- Wanneer er geen bal werd gepot is het de beurt aan je tegenstander.
- Wanneer een gekleurde bal werd gepot dan worden die punten bij uw score opgeteld. De volgende stoot moet dan terug op een rode bal gebeuren. Indien er geen rode ballen meer op tafel liggen, dan is de volgende bal een gekleurde bal. Maar die gekleurde bal moet dan in volgorde van hun punten gepot worden. Met telkens de laagste in punten.

4. De fouten
Als een stoot een fout geeft, dan krijgt uw tegenstander penalty punten:
- 4 punten als de witte (cue) bal werd gepot.
- 4 punten als de tijd om het stoten verstreken is ( 60 seconden/ stoot).
- als de witte bal de verkeerde bal eerst raakt dan de punten van dat kleur. Met een minimum van 4 punten.
- Als de verkeerde bal eerst wordt gepot, dan de punten van dat kleur. Met een minimum van 4 punten.
Dus wanneer een stoot een fout is. Krijgt de tegenstander die strafpunten bij zijn score.
Strafpunten hebben een minimum van 4 punten.

Nadat er een fout werd gemaakt mag de tegenspeler:
- Stoten op de ballen zoals ze liggen.
- Zijn beurt doorgeven, En hem die stoot laten doen. (Zonder terug te keren naar de vorige positie van het spel.).

5. Het beeindigen van het spel
Wanneer er alleen nog de zwarte bal te potten valt.
- En deze wordt ook daadwerkelijk gepot.
- einde van spel is ook als er een fout wordt gemaakt .

6. Bij gelijk aantal punten
Indien beide spelers gelijke score hebben na het potten van de zwarte bal . Wordt de zwarte bal terug geplaatst. Wie als eerste de zwarte bal pot heeft het spel gewonnen.